Słownik anatomiczny

Facies anterolateralis

Powierzchnia przednio-boczna